Prezentare Platformă

Platforma digitală configurată în cadrul Proiectului „Administrație publică împreună cu cetățenii" - SMIS 126332 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020  susține activitatea și implicarea cetățenilor în deciziile, proiectele, activitățile Primăriei Municipiului Făgăraș, fiind bazată pe tehnologii IT accesibile online și dublată de aplicația mobilă Primaria Municipiului Făgăraș.


Platforma IT asigură următoarele funcționalități:

  • Interacțiunea online  a administratiei publice  cu cetățenii;
  • Automatizarea proceselor din primărie aferente deciziilor strategice, prelucrării datelor preluate de la cetățeni, gestionării răspunsurilor etc.;
  • Generarea informațiilor pentru conducerea centrată pe cetățean precum și a analizelor, statisticilor, rapoartelor necesare susținerii activităților de decizie;
  • Dezvoltarea unei aplicații mobile (disponibile pe cele 2 sisteme de operare populare și răspândite, respectiv Android și iOS) conectate la platforma digitală descrisă.

Platforma și aplicația mobilă vor asigura, fără a se limita la:

  • Comunicarea online bidirecțională cu cetățenii prin intermediul funcției de portal - informații despre serviciile oferite de administrația locală, despre proiectele prezente și viitoare, buget simplificat, preluarea și  înregistrarea  de solicitări/reclamații / sesizări / propuneri ale cetățenilor, preluarea de documente direct în registratură, răspunsuri online la problemele ridicate, sondaje de opinie, etc.;
  • Monitorizarea răspunsurilor la solicitările cetățenilor;
  • Circulația documentelor în format electronic în interiorul primăriei (management electronic de documente);
  • Arhivarea electronică a documentelor;
  • Statistici, rapoarte periodice sau ad-hoc pentru susținerea proceselor decizionale.